Disclaimer

Deze website is een uitgave van Deka Houtbouw BV.
Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.


Deka Houtbouw BV. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.
Evenmin kan Deka Houtbouw BV. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.


Deka Houtbouw BV. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.
Niettemin behoudt Deka Houtbouw BV. zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.
Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht Deka Houtbouw BV. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Deka Houtbouw BV. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.
Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Neem contact op

Deka Houtbouw
Bjirkewei 13
9287 LA Twijzelerheide
T: 0511 - 443 020 / 06 - 365 610 50
E: info@dekahoutbouw.nl

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 8:00 t/m 17:00
Zaterdag 9:30 t/m 13:00
Er is tevens de mogelijkheid om een afspraak te maken buiten de openingstijden.